Regione   
Superficie
(kmq)
 ↑ 
Popolazione
PIL 2004
(Mln USD)
PIL/pro capite nel 2004
(USD)
N° di aziende
Sakha (Yakutia) 3.103.200 949.500 5.269,00 5.554,00 24.268
Krasnoyarsk 2.339.700 2.925.300 12.400,00 4.235,00 60.052
Taimyrs 862.100 39.400 120,00 3.079,00 907
Khabarovsk 788.600 1.427.000 4.864,50 3.290,00 38.818
Irkutsk 767.900 2.561.000 7.338,00 3.034,00 59.127
Evensk 767.600 17.600 141,80 7.880,00 3.733
Yamal-Nenzes 750.300 515.100 15.667,00 30.420,00 11.603
Chukota 737.700 53.600 665,00 13.040,00 1.822
Arkhangelsk 587.400 1.305.000 4.830,00 3.697,00 23.501
Khants e Manses 523.100 1.456.600 35.650,00 24.370,00 36.058
Kamchatka 472.300 328.300 1.245,00 3.537,00 13.065
Magadan 461.400 178.000 909,60 4.429,00 10.416
Chita 431.500 1.062.200 2.140,00 2.101,00 16.945
Komi 415.900 996.400 4.900,00 4.890,00 20.412
Amur 363.700 887.600 2.222,40 2.496,00 15.895
Buryatia 351.300 974.000 2.070,00 2.120,00 14.355
Tomsk 316.900 1.036.100 4.927,00 4.752,00 38.818
Koryaks 301.500 23.800 150,60 6.022,00 974
Sverdlovsk 194.800 4.448.000 5.310,00 3.050,00 143.237
Perm 193.500 2.791.000 9.734,00 3.488,00 54.616
Novosibirsk 178.200 2.662.300 7.000,00 2.641,40 120.463
Nenezia 176.700 41.800 1.186,10 28.380,00 917
Carelia 172.400 703.100 1.999,30 2.832,00 19.645
Tuva 170.500 306.500 190,00 639,00 4.286
Altay 169.100 2.583.400 3.776,50 1.468,00 57.864
Primorsky 165.900 2.035.800 5.064,00 2.480,00 54.900
Tyumen 161.800 1.316.000 1.710,00 1.270,00 88.303
Vologda 145.700 1.250.500 5.310,00 4.249,00 28.314
Murmansk 144.900 800.000 3.250,00 3.707,00 20.499
Bashkortostan 143.600 4.092.000 13.120,00 3.210,00 69.313
Omsk 139.700 2.046.600 5.744,00 2.808,00 47.886
Orenburg 124.000 2.156.500 4.346,00 2.000,00 41.333
Kirov 120.800 1.470.400 2.463,00 1.800,00 34.369
Volgograd 113.900 2.655.000 5.720,00 2.160,00 61.705
Rostov 100.800 4.334.400 8.084,00 1.857,00 102.794
Saratov 100.200 2.643.600 5.520,00 2.110,00 51.175
Kemerovo 95.700 2.872.000 8.335,50 2.900,00 51.756
Altai 92.600 203.900 330,50 1.620,00 10.221
Chelyabinsk 87.900 3.563.000 10.630,00 2.980,00 84.970
Sakhalin 87.100 535.200 n.d. n.d. 14.019
Tver 84.100 1.471.500 3.160,00 2.150,00 45.520
Leningrado 83.900 1.652.900 5.660,00 3.420,00 40.781
Nizhny Novgorod 76.900 3.462.000 9.340,00 2.710,00 80.904
Kalmykia 76.100 289.900 326,00 1.120,00 17.361
Krasnodar 75.500 5.092.900 11.516,00 9.573,70 130.283
Kurgan 71.000 991.600 1.660,00 1.680,00 18.525
Tatarstan 68.000 3.768.500 14.080,00 3.735,00 81.733
Stavropol 66.500 2.717.000 4.894,00 1.800,00 63.179
Khakassia 61.900 541.000 1.190,00 2.200,00 8.733
Kostroma 60.100 725.600 1.380,00 1.901,00 15.994
Novgorod 55.300 674.000 1.660,00 2.454,00 12.929
Pskov 55.300 736.700 1.253,00 1.680,00 16.790
Samara 53.600 3.201.300 12.315,00 3.846,00 102.909
Voronezh 52.400 2.334.000 4.290,00 2.080,00 51.406
Dagestan 51.300 2.621.800 2.350,00 902,00 36.478
Smolensk 49.800 1.025.700 2.065,00 2.013,00 21.732
Mosca 47.000 6.629.700 20.327,40 3.060,00 178.875
Astrakhan 44.100 998.200 2.050,00 2.051,00 17.886
Penza 43.200 1.422.700 2.115,00 1.486,00 23.558
Udmurtia 42.100 1.552.700 3.905,00 2.510,00 34.537
Ryazan 39.600 1.195.000 2.780,00 2.320,00 30.636
Ulyanovsk 37.300 1.350.700 2.300,00 1.700,00 26.037
Yaroslavl 36.400 1.338.800 4.070,00 3.023,00 38.398
Regione Autonoma Ebraica 36.000 189.000 354,00 1.878,00 3.733
Bryansk 34.900 1.361.000 2.070,00 1.520,00 19.486
Tambov 34.300 1.151.800 2.089,00 1.820,00 16.105
Permyak 32.900 n.d. n.d. n.d. n.d.
Kaluga 29.900 1.029.000 2.275,00 2.221,00 26.568
Kursk 29.800 1.215.000 2.589,40 2.131,00 24.642
Vladimir 29.000 1.487.000 2.700,00 1.850,00 29.789
Belgorod 27.100 1.512.000 3.750,00 2.478,00 24.947
Mordovia 26.200 866.600 1.570,00 1.790,00 15.427
Tula 25.700 1.621.900 3.379,40 2.070,00 33.687
Oryol 24.700 842.300 1.990,00 2.350,00 15.247
Lipetsk 24.100 1.200.000 4.750,00 3.971,00 20.211
Mari El 23.200 717.000 1.036,00 1.440,00 14.318
Ust-Ordinsk Buryats 22.400 134.100 168,80 1.260,00 2.445
Ivanovo 21.800 1.114.900 1.600,00 1.405,00 27.399
Agin Buryats 19.000 73.500 95,90 1.319,00 1.752
Chuvashia 18.300 1.299.300 2.210,00 1.700,00 20.591
Cecenia 16.000 1.131.400 413,00 n.d. 6.529
Kaliningrad 15.100 947.500 2.300,00 2.484,00 41.235
Karachay-Cherkessia 14.100 436.600 524,00 1.200,00 9.337
Kabardino-Balkaria 12.500 896.900 1.119,00 1.223,00 11.141
Ossezia Settentrionale-Alania 8.000 705.500 923,00 1.310,00 63.179
Adygeya 7.600 445.000 412,00 927,00 7.213
Inguscezia 3.600 445.600 179,10 375,00 8.074
San Pietroburgo 1.439 4.612.000 18.188,20 3.943,00 333.501
Mosca (citta') 1.000 10.407.000 103.560,00 9.960,00 1.107.108